Hier vindt u de nieuwsbrieven die op donderdag worden gemaild aan ouders die dat hebben aangegeven. Onder 'Activiteiten' vindt u nogmaals het volledige jaarrooster.

Verder vindt u onder de kopjes leerlingenraad en redactiecommissie verslagen en foto's van de activiteiten waar onze leerlingen aan deelgenomen hebben.